Bølle banker blind gutt mens vennene filmer. Plutselig skjer det noe….

https://www.youtube.com/watch?v=DZDFTuApj5Y