Mannen berget et liv da han hørte lyder under brosteinene. Se hva han gjorde!

https://www.youtube.com/watch?v=_WA4–gvKU0