Noen har kledd seg ut som et uglemenneske og skremt livet av folk på nedlagt sinnsykehus. Folk tror de skal dø.

Det nedlagte sykehuset er en turistattraksjon og mange kommer innom hver dag. En person har kledd seg ut og skremt livet av folk og selvsagt filmet folk som tror de skal dø.